روابط اجتماعی و تاثیر خشم در رابطه ی زناشویی

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۳۴:۳۸
روابط اجتماعی و تاثیر خشم در رابطه ی زناشویی
کاهش سطح سلامتی معمولا موجب کاهش روابط جنسی در مردان می شود،اما در زنان این چنین نیست.چرا که زنان مسن برقراری رابطه ی جنسی را حتی در وضع ناخوشی و کسالت یک وظیفه و تکلیف می دانند. زنان بیمار و ناخوش برای برقراری رابطه ی جنسی مشکل خاصی نخواهند داشت،اما مردان قادر به پنهان کردن بیماری و تاثیرات مشهود آن طی برقراری ...
11 نوامبر 2015 ... اما وقتی که از کنترل فرد خارج می شود، تخریب کننده می گردد، خشم می تواند مشکلاتی در محل کار، در روابط بین فردی، و بطور کلی در کیفیت زندگی شما بوجود ... و حیطه ی تأثیر خشم خود را بر زندگی تان درجه بندی کنید: 0= اثر ندارد. 1 = اثر جزیی. 2 = اثر متوسط. 3 = اثر شدید. 4 = اثر عمده. 1. رابطه با مراجع قدرت (مانند: ...
داد که. سبک. های دلبستگی افراد در روابط بزرگسالی، سالمت روان و استفاده از راهبردهای مقابله. ای. آنها در برابر مشکالت زندگی تأثیرگذار است . کلید. واژه. ها: هویت جنسی، راهبردهای مقابله. ای، سبک. های. دلبستگی . *. کارشناس ارشد روان. شناسی عمومی. ،. دانشگاه پیام. نور. ، تهران. ) نویسنده مس. ئ. ول. ( m_jafarzadeh_64@yahoo.com. **.
همه ما حق داریم خشمگین شویم اما مهم این است که چگونه خشم مان را ابراز کنیم. خشم می تواند یک رنجش و ناراحتی جزیی یا در نوع حاد آن، واکنشی فیزیکی و خارج از عرف باشد. واکنش افراد مختلف در مقابل احساس خشم متفاوت است. برخی افراد خشم خود را فرو می خورند و نمی خواهند کسی متوجه شود که آن ها تا چه حد عصبانی و ناراحت هستند. آن ها به ...
چكیده. هدف: سرطان یکی از مهم. ترین بیماری. های قرن حاضر و دومین علت مرگ و میر بعد از بیماری. های قلب و عروق است. تأثیر. منفی این بیماری بر جنبه. های مختلف زندگی و روابط بین فردی سبب کاهش کیفیت زندگی و. رضایت زناشویی در. خانواده. های درگیر این بیماری می. شود بنابراین هدف این پشوهش. بررس. ی. اثربخش. ی. آموزش گروهی ...
17 ا کتبر 2015 ... اما باید توجه کرد که گاهی در ضمن مشاجره، حرف هایی بین آنها رد و بدل می شود که علاوه بر این که رابطه ی آنها را تحت تأثیر قرار می دهد ممکن است خاطره ی این صحبت ها سال ها در ذهن شان باقی بماند. بنابراین، وقتی از همسرتان عصبانی می شوید این موارد را مد نظر قرار دهید : به نشانه های بروز خشم دقت کنید در هنگام خشم، ابتدا ...
بین استفاده ازشبکه های اجتماعی ومیزان تعارض زناشویی رابطه وجود دارد و بیشترین آسیب در حوزه روابط جنسی و کمترین آسیب در تنظیم امورمالی است ولذا حوزه های که ... زناشویی که در آن رفتارهای خشونت‌آمیز مثل توهین و سرزنش، انتقاد و حمله فیزیکی وجود دارد و زوجین در آن نسبت به یکدیگر احساس خصومت، کینه، نفرت و خشم داشته و هر ...

خوش آمدید

بستن