فایده توافق احتمالی آمریکا با کره شمالی

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۳۴:۳۴
فایده توافق احتمالی آمریکا با کره شمالی
پایبندی ایران به توافق هسته ای را تأیید کرده این توافق با تهران لغو شود، اقدام مذکور پیامی به کره شمالی با این مضمون است که توافق هسته ای با آمریکا بی فایده است. ژان ایو...
هسته‌ای را تأیید کرده این توافق با تهران لغو شود، اقدام مذکور پیامی به کره شمالی با این مضمون است که توافق هسته‌ای با آمریکا بی‌فایده است. ژان ایو لودریان چهاردهم ماه...

خوش آمدید

بستن