خرازی: این مردم با شعور هستند، نمی‌توان با مردم با شعار و دروغ سخن گفت

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۳۴:۳۴
خرازی: این مردم با شعور هستند، نمی‌توان با مردم با شعار و دروغ سخن گفت
29 ا کتبر 2017 ... مجتهد زاده با دو تا احمق باید مجنگید هم مجری هم ان بروجردی دزد انوال مردم تو که مشکلت اسراییل نیست تو دشمنی با غرب و دوستیت با جمهوری اسلامی برای دفاع از .... ا با این حکومت وحشی و دریده و با مدیریت ریدمان آخوندهای بی عقل و شعور هیچی نباید داشته باشه چون هرچی داشته باشه هزینه نابود کردن ایران و ایرانی خواهد کرد.
12 مارس 2018 ... انقلابی نبود که با تفنگ پیروز شود، انقلابی بود که همیشه بر ظلم پیروز بود.چرا به اینجا رسید؟ سر خود را شیره نمالیم همه چیز واضح است چرا حاج قاسم محبوب است ولی دیگری نیست؟ چرا هاشمی انقدر محبوب بود؟ این مردم با شعور هستند با این مردم نمی‌شود با الفاظ و شعار و مکتب و دروغ سخن گفت. وی تاکید کرد: عدالت ...
12 مارس 2018 ... انقلابی نبود که با تفنگ پیروز شود، انقلابی بود که همیشه بر ظلم پیروز بود.چرا به اینجا رسید؟ سر خود را شیره نمالیم همه چیز واضح است چرا حاج قاسم محبوب است ولی دیگری نیست؟ چرا هاشمی انقدر محبوب بود؟ این مردم با شعور هستند با این مردم نمی‌شود با الفاظ و شعار و مکتب و دروغ سخن گفت. وی تاکید کرد: عدالت ...

خوش آمدید

بستن