ناب ترین ها

29 ا کتبر 2017 ... مجتهد زاده با دو تا احمق باید مجنگید هم مجری هم ان بروجردی دزد انوال مردم تو که مشکلت اسراییل نیست تو دشمنی با غرب و دوستیت با جمهوری اسلامی برای دفاع از .... ا با این حکومت وحشی و دریده و با مدیریت ریدمان آخوندهای بی عقل و شعور هیچی نباید داشته باشه چون هرچی داشته باشه هزینه نابود کردن ایران و ایرانی خواهد کرد.
12 مارس 2018 ... انقلابی نبود که با تفنگ پیروز شود، انقلابی بود که همیشه بر ظلم پیروز بود.چرا به اینجا رسید؟ سر خود را شیره نمالیم همه چیز واضح است چرا حاج قاسم محبوب است ولی دیگری نیست؟ چرا هاشمی انقدر محبوب بود؟ این مردم با شعور هستند با این مردم نمی‌شود با الفاظ و شعار و مکتب و دروغ سخن گفت. وی تاکید کرد: عدالت ...

خرازی:کسی مثل خاتمی باید چه کندکه قبولش کنند؟ - روزنامه دنیای اقتصاد

12 مارس 2018 ... انقلابی نبود که با تفنگ پیروز شود، انقلابی بود که همیشه بر ظلم پیروز بود.چرا به اینجا رسید؟ سر خود را شیره نمالیم همه چیز واضح است چرا حاج قاسم محبوب است ولی دیگری نیست؟ چرا هاشمی انقدر محبوب بود؟ این مردم با شعور هستند با این مردم نمی‌شود با الفاظ و شعار و مکتب و دروغ سخن گفت. وی تاکید کرد: عدالت ...

برای مشاهده از کامل ترین منبع اینجا کلیک کنید

منبع: ناب ترین ها

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com

بستن