رازهای ناگفته کمپین جان بولتون برای به راه انداختن جنگ با ایران

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۳۴:۴۰
رازهای ناگفته کمپین جان بولتون برای به راه انداختن جنگ با ایران
اروپاییها باید از سلاحی به نام روابط تجاری استفاده کنند تا در موضوعاتی مانند ایران بتوانند با او مذاکره کنند رازهای ناگفته کمپین جان بولتون برای به راه انداختن جنگ با...
کنند رازهای ناگفته کمپین جان بولتون برای به راه انداختن جنگ با ایران علم‌الهدی: برای مردم درد آور است، ما ریشه داعش را کندیم ولی حالا سهمی از بازار سوریه و عراق نداریم /...
رازهای ناگفته کمپین جان بولتون برای به راه انداختن جنگ با ایران
رازهای ناگفته کمپین جان بولتون برای به راه انداختن جنگ با ایران
/ از ترس دزدها هم پول هایتان را به موسسات واگذار نکنید، شاید موسسه به ایستگاه اتوبوس تبدیل شود! آرشیو پربازدیدها روز هفته ماه سال رازهای ناگفته کمپین جان بولتون برای به

خوش آمدید

بستن