ناب ترین ها

عرفان واعتراض – گوسفندان سر براه خدا!(یک سخن)نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) God's sheep! Writer:mohammad kadkhodaie. ارسال شده در مارس 17, 2018 توسط loovee. [cb:post_b. آدمیت ! ارتقاء این موجود متناقض لجن+ روح خدا است ! یعنی کسی که : نه بکشد ونه زنده کند- نه بشکند ، نه ترمیم کند. نه بخنداند ، و نه بگریاند.. بره های سر به ...

برای مشاهده از کامل ترین منبع اینجا کلیک کنید

منبع: ناب ترین ها

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com

بستن