ناب ترین ها

عراقچی: هرگونه اختلال در برجام عواقب سنگینی برای جامعه بینالملل ...

عراقچی:+هرگونه+اختلال+در+برجام+عواقب+سنگینی+برای+جامعه+بینالملل+خواهد+داشت

عراقچی: هرگونه اختلال در برجام عواقب سنگینی برای جامعه بین الملل خواهد داشت معاون سیاسی وزیر خارجه گفت: برجام یک توافق امنیتی است و به طور مستقیم با امنیت منطقه و بین الملل سروکار دارد. اگر هرگونه اختلالی در برجام صورت بگیرد عواقب آن برای همه جامعه بین الملل سنگین خواهد بود. سید عباس عراقچی در گفت وگو با خبرنگار، ...

عراقچی: هرگونه اختلال در برجام عواقب سنگینی برای جامعه بینالملل ...

یکی از راه های مهار جمهوری اسلامی از دید آن ها افزایش تحریم ها، برگرداندن تحریم های نفتی و کشتیرانی و تمام موارد قبلی است که برجام مانع بزرگی در مقابل آن ها ایجاد کرده، به همین دلیل تلاش می کنند تا برجام را از سر راه بردارند./ معاون سیاسی وزیر ... عراقچی: هرگونه اختلال در برجام عواقب سنگینی برای جامعه بینالملل خواهد داشت. عصر ایران ...

عراقچی: هرگونه اختلال در برجام عواقب سنگینی برای جامعه بینالملل ...

3 روز پیش ... اگر هرگونه اختلالی در برجام صورت بگیرد عواقب آن برای همه جامعه بینالملل سنگین خواهد بود. ... عراقچی با اشاره به اینکه خروج از برجام مسلما تبعات سنگینی برای کشورهای غربی، آمریکا و اروپا خواهد داشت و کل اعتبار خود را در دنیا از دست خواهند داد، تصریح کرد: زمانی که مذاکره و توافقی میکنند، طرف دیگر توافق به ...

عراقچی: هرگونه اختلال در برجام عواقب سنگینی برای جامعه بین الملل ...

عراقچی: هرگونه اختلال در برجام عواقب سنگینی برای جامعه بینالملل خواهد داشت.

برای مشاهده از کامل ترین منبع اینجا کلیک کنید

منبع: ناب ترین ها

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com