ناب ترین ها

رو گردونه کلیک کن ، جایزه بگیر

شغل درست کردن سخت تر از چرخاندن سانتریفیوژ نیست - ایسنا

27 مارس 2018 ... رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح کرد: بدون تردید بنده روزی با حمایت مردم گیلان راهی مجلس شدم تا بتوانیم سهم و نقشی در تصمیم گیری ها و رایزنی های مشترک ملی داشته باشیم. امروز نیز در کسوت دیگری عهده دار سهم گیلان در توسعه ملی هستم. به گزارش ایسنا، دکتر محمدباقر نوبخت در دیدار نوروزی با جمعی از ...

نوبخت: شغل درست کردن سخت تر از چرخاندن سانتریفیوژ نیست - فرارو

28 مارس 2018 ... رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: در ۹ ماهه پارسال ۸۱۹ هزار نفر به جمعیت شاغلان اضافه شد و حدود ۱۶ هزار نفر ناموفق ماندند، زیرا به بیکاران ما افزوده شد؛ لذا باید در این راستا بیشتر تلاش کنیم و بی تردید شغل درست کردن سخت تر از چرخاندن سانتریفیوژ نیست.

نوبخت: شغل درست کردن سخت تر از چرخاندن سانتریفیوژ نیست - سیمرغ

28 مارس 2018 ... وی خواستار همکاری دستگاه ها با استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در استان شد و گفت: 819 هزار نفر شاغل نشان می دهد که ایجاد اشتغال منطق و راهکار دارد و بی تردید شغل درست کردن سخت تر از چرخاندن سانتریفیوژ نیست. در این راستا، به کمک همه فرهیختگان سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجرایی و... گیلان نیاز داریم.

برای مشاهده از کامل ترین منبع اینجا کلیک کنید

منبع: ناب ترین ها

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com