ناب ترین ها
ناب ترین ها

شاخص امید زندگی مردان و زنان ایرانی افزایش یافت - خبرگزاری فارس

27 مارس 2018 ... مرکز آمار ایران اعلام کرد: شاخص امید به زندگی مردان و زنان ایرانی طی پنج سال به ترتیب ١ و ١,٥ سال افزایش یافت.

شاخص امید به زندگی ایرانیان افزایش یافت - خبرگزاری مهر | اخبار ...

27 مارس 2018 ... مرکز آمار ایران اعلام کرد: شاخص امید به زندگی مردان و زنان ایرانی طی پنج سال به ترتیب ١ و ١,٥ سال افزایش یافت.
27 مارس 2018 ... شاخص امید زندگی در بدو تولد بر اساس آخرین نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ١٣٩٥ و با بهره‌گیری از داده‌های ثبتی در سال ١٣٩٥ در کل کشور برای مردان ٧٢.٥ سال و برای زنان ٧٥.٥ سال محاسبه شد. این شاخص برای مردان و زنان مناطق شهری به ترتیب برابر ٧٢.٧ و ٧٥.٧ سال و برای مردان و زنان مناطق روستایی به ترتیب برابر ...
ژاپن یکی از کشورهایی است که بعد از جنگ جهانی دوم، شاخص »امید به زندگی« در آن. به طرز چشمگیری افزایش یافت؛ به طوری که یک دهه بعد از جنگ، نرخ »امید به زندگی«. ژاپنی ها 13/7 سال بیشتر شد. دولت ژاپن در سال های بعدی نیز توانست با افزایش. سطح خدمات بهداشتی و درمانی، آموزش سبک زندگی سالم و به ویژه اصالح الگوهای. تغذیه ای، ...

شاخص امید به زندگی ایرانیان افزایش یافت - قطره

29 مارس 2018 ... شاخص امید به زندگی مردان و زنان ایرانی طی پنج سال به ترتیب 1 و 1,5 سال افزایش یافت. -کلید واژه ها: امید به زندگی -
هر چه شاخص‌های بهداشتی و همچنین درمانی بهبود یابد امید به زندگی افزایش خواهد یافت و از این رو این شاخص یکی از شاخص‌های سنجش پیشرفت و عقب ماندگی کشورهاست. ... امید زندگی در ایران برای زنان 75، برای مردان 76 و در کل ۷۱ سال است که ۵٫۵ درصد از میانگین جهانی بالاتر است و ایران را در بین ۱۹۵ کشور در رتبه ۱۰۶ قرار می‌دهد. این در ...

شاخص امید به زندگی ایرانیان افزایش یافت | شاخص امید زندگی - تیتر ...

27 مارس 2018 ... شاخص امید زندگی در پنج سال اخیر در بین مردان ایرانی یک سال و در بین زنان 1.5 سال افزایش یافته است. - '، از این مر.

برای مشاهده از کامل ترین منبع اینجا کلیک کنید

منبع: ناب ترین ها

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com

بستنناب ترین ها

نامحدود جایزه بگیر،امتحانش مجانیه

جزییات بیشتر