ناب ترین ها

نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Tomorrow's people! Author: Mohammad Khodkhodaie. ارسال شده در مارس 9, 2018 توسط loovee. [cb:post_b. اگر امروز ،. در سخن مردان دیروز غرقه شویم ،. مردمان فردا ،.. سخن مردان امروز را هرگز نخواهید شنید ! هر روز سخنی نو می باید گفت و شنید! لاوو. لاو. عرفان واعتراض. body1]. نوع مطلب : سخن کوتاه !،

برای مشاهده از کامل ترین منبع اینجا کلیک کنید

منبع: ناب ترین ها

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com