ناب ترین ها

صمد بهرنگی - تلخون (showing 1-9 of 9) - Goodreads

همان مردم، همان سرزمین، همان خانه ی دختران تنه لش و شوهران شهوت پرست و راحت طلب، همان آسمان و همان زمین. ... او تنها نگاه می کرد. شاید نگاه هم نمی کرد و تنها به نظر می رسید که نگاه می کند. دست آخر تاجر نتوانست صبر کند و گفت: دخترم، تو هم چیزی از من بخواه که برایت بخرم. ... آخرش مرد تاجر دید که دخترش رفته است و چیزی نگفته است.

فریدریش نیچه - ویکی‌گفتاورد

امروزه رسم چنان است که مردم، باورهای پیشین خود را از کف می‌دهند؛ اما دستِ کم با وانهادن باور مرسوم، در بسی موارد، باوری دوّم را می‌پذیرند. ژاژخایی یک .... «تنها از آن زمان که او (خداوند) در گور جای گرفته‌است شما بار دیگر رستاخیز کرده‌اید، تنها اکنون است که نیمروز بزرگ فرامی‌رسد، تنها اکنون است که انسان والاتر، خداوندِ زمین می‌شود!... هان، برپا!
خسته ام از تمام نداشته هایم.... - درهیاهوی زندگی دریافتم چه دویدن هایی که فقط پاهایم را از من گرفت در حالیکه گویی ایستاده بودم ..
بعد از تو هیچ کس... از خواب می پری از عشق و اعتماد! از قرص کـــــم شده، از گریـه ی زیاد. از خواب مــــی پرم... رؤیای ناتمام! از بوی وحشی ات لای ِ لباس هام. از خواب مـــی پــری ..... من خودم باختــــم! نمی بردی!! عقل آمد دوباره «حــــــکم» کند. «دل» به این هیچ چیز نسپردی. من برایت عزیز! می مـردم. تو برایم عزیز! می مردی؟! با کســــی کـــه نبودم و بودی.

گزیده اشعار بایگانی - آیات

سید اشرف‌الدین نسیم شمال در اشعاری که در پاسخ روزنامه‌ی ملانصرالدین قفقاز سروده است «مشاغل کاذب» عصر خود را معلول فقر می‌داند: ... دانی تو که این مرشد نقال فقیر است .... پیداست در کشوری که میزان برخورداری اکثریت قریب به اتفاق مردم از امکانات و تسهیلات زندگی در سطحی بسیار نازل قرار دارد، چنین گروه اجتماعی به سبب دست ...

برای مشاهده از کامل ترین منبع اینجا کلیک کنید

منبع: ناب ترین ها

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com