مشایی به بند عمومی منتقل شده است

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۳۴:۴۹
مشایی به بند عمومی منتقل شده است
26 مارس 2018 ... سايت احمدی نژاد مدعي پایان يافتن بازجویی مشایی شده و نوشته كه.
26 مارس 2018 ... به گزارش دولت بهار، ده روز پس از بازداشت غیرقانونی مهندس اسفندیار رحیم مشایی و انجام بازجویی های فشرده از سوی اطلاعات سپاه پاسداران، وی امروز به بند عمومی منتقل شد.گفته شده است ، تبانی با هدف برهم زدن نظم عمومی و توهین به دستگاه قضایی از جمله اتهامات عجیب و غریب نسبت داده شده به آقای مشایی بوده است.
27 مارس 2018 ... اسفندیار رحیم مشایی پس از بازجویی‌های فشرده اطلاعات سپاه پاسداران و ۱۰ روز پس از بازداشت، روز دوشنبه ۶ فروردین به بند عمومی منتقل شده است.
27 مارس 2018 ... به گزارش انصاف نیوز، کانال احمدی نژاد روز دوشنبه ۶ فروردین ماه با اشاره به گذشت ۱۰ روز از بازداشت مشایی که آن را غیرقانونی خوانده، مدعی شده که او پس از پایان بازجویی، «امروز به بند عمومی منتقل شد». این کانال همچنین مدعی شده که «گفته شده است، تبانی با هدف برهم زدن نظم عمومی و توهین به دستگاه قضایی از جمله ...
او معاون و رییس دفتر احمدی نژاد در آن دولت بود. به گزارش انصاف نیوز، کانال احمدی نژاد امروز – دوشنبه ۶ فروردین ماه – با اشاره به گذشت ۱۰ روز از بازداشت مشایی که آن را غیرقانونی خوانده، مدعی شده که او پس از پایان بازجویی، «امروز به بند عمومی منتقل شد». این کانال همچنین مدعی شده که «گفته شده است، تبانی با هدف برهم زدن نظم عمومی و ...
28 مارس 2018 ... سايت احمدی نژاد مدعي پایان يافتن بازجویی مشایی شده و نوشته كه 'او امروز دوشنبه (ششم فروردین) به بند عمومی منتقل شده'
26 مارس 2018 ... به گزارش انصاف نیوز، کانال احمدی نژاد امروز – دوشنبه ۶ فروردین ماه – با اشاره به گذشت ۱۰ روز از بازداشت مشایی که آن را غیرقانونی خوانده، مدعی شده که او پس از پایان بازجویی، «امروز به بند عمومی منتقل شد». این کانال همچنین مدعی شده که «گفته شده است، تبانی با هدف برهم زدن نظم عمومی و توهين به دستگاه قضایی از جمله ...

خوش آمدید

بستن