علل افزایش آمار دختران فراری در ايران

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۳۴:۵۵
علل افزایش آمار دختران فراری در ايران
يك پژوهش نشان ميدهد آمار فرار دختران از خانه 20برابر شده است. روزنامه خراسان10 آذر 81 بر اساس يك تحقيق ، در ايران تعداد دختران فراري در حال افزايش است به طوري كه تنها در...
افزایش آمار دختران فراری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
آغوش خانواده باز نمی گردند ابهری در ادامه اذعان کرد: افزایش آمار تعداد ... بررسي فراواني عوامل مرتبط با خانه گريزي دختران فراري ارجاع داده شده به ... fa.journals.sid...
آموز مناطق کمتر توسعه یافته اهواز به اردوهای یک روزه فرهنگی ورزشی علل افزایش پدیده خودکشی در مسجدسلیمان کارشناسی شود عوامل تیراندازی‌های سریالی در ایذه شناسایی و دستگیر...
علل افزایش آمار دختران فراری در ایران
علل افزایش آمار دختران فراری در ايران

خوش آمدید

بستن