ناب ترین ها

ای گل بی خار من حس ناز امان از شب مهت عاشق ترین آدم بیا دو شمس در کتاب مدفون و یک شمس در رویا آزاد و یک شمس درآسمان و یک شمس در خوی!!! یک دنیامال قارون !...!ولی کی به...
یادم از کشته ی خویش آمد و هنگام درو !!! ای خداوندا نگهدارش توباش .چون دعای او نگهبان من است . دو شمس در کتاب مدفون و یک شمس در رویا آزاد...
بیا دو شمس در کتاب مدفون و یک شمس در رویا آزاد و یک شمس درآسمان و یک شمس در خوی!!! یک دنیامال قارون !...!ولی کی به اینا نگا می کرد ...سرنوشت فردین مهم بود!!! من خود به جهنم...
دو شمس در کتاب مدفون و یک شمس در رویا آزاد و یک شمس درآسمان و یک شمس در خوی
های دریای سیاه تو ترکیه کاش نسیمی بوزد ای گل بی خار من حس ناز امان از شب مهت عاشق ترین آدم بیا دو شمس در کتاب مدفون و یک شمس در رویا آزاد و یک شمس درآسمان و یک شمس در...
قرار گرفت    آخرین به روز شده ها دو شمس در کتاب مدفون و یک شمس در رویا آزاد و یک شمس درآسمان و یک شمس در خوی!!! یک دنیامال قارون !...!ولی کی به اینا نگا می کرد ...سرنوشت...

برای مشاهده از کامل ترین منبع اینجا کلیک کنید

منبع: ناب ترین ها

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com